1 2 3

Ürünler

Haberler

Aralık 2013 - Sağlık Teknolojileri ve Yaşam Bilimleri İstanbul Kümelenmesi projesi içinde yer almak için niyet mektubunu imzaladık.
Nisan 2013 - Keymen İlaç Dentoral Medifarma ilacın hisselerinin tamamını satın aldı.